Willa Hyrny » Regulamin programu lojalnościowego
logo Rezerwuj

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOMSloyality

I. Wyjaśnienie pojęć:

 1. Organizator – DOMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piłsudzkiego 20, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000738068
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „DOMSloyality” prowadzony przez organizatora.
 3. 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła lat 18 i bierze udział w Programie.
 4. Formularz – formularz rejestracyjny wypełniany na stronie www organizatora lub poprzez przesłanie skanu na adres e-mail organizatora, zawierający dane Uczestnika.
 5. Korzyści – Oferty Promocyjne, rabaty, zniżki na zakup usług, wydarzenia, warsztaty, konkursy, a także inne korzyści przyznawane Uczestnikowi w ramach Programu, z których Uczestnik ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Konto Uczestnika – indywidualne Konto Uczestnika, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 7. Karta – Karta Uczestnika Programu.
 8. Kod Karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Obiekt –  odpowiednio: Willa Sienkiewiczówka, ul. Zamoyskiego 21, 34-500 Zakopane, Willa Hyrny, ul Słoneczna 10, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Hyrny, ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Savoy, Dom Wczasowy Wilno, Dom Wczasowy Lwów, ul. Mościckiego 19, 97-215 Spała, Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Ziemowit, Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek.
 10. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DOMSloyality.
 2. Organizatorem Programu jest DOMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000738068.

III. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi Hotelu czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty.
 2. Program nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych.
 3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora programu.
 4. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w programie jest brak zaległych płatności na rzecz Organizatora Programu.
 5. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez DOMS, chyba że dana promocja wyraźnie przewiduje taką możliwość.
 6. Program dotyczy usług, które oferowane są przez Organizatora w Obiektach.
 7. Korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może skutkować utratą statusu Uczestnika Programu.

IV. Przystąpienie do programu

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wypełnionego formularza poprzez stronę Organizatora: www.doms.com.pl albo poprzez przesłanie jego skanu na adres mailowy Organizatora: program@doms.com.pl  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego. Brak wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza oraz brak podpisania formularza w przypadku przesyłania skanu powoduje brak możliwości uczestnictwa w Programie.
 2. Wydanie Karty Uczestnikowi następuje w następujący sposób: odbiór osobisty, wysyłka na wskazany adres korespondencyjny lub przesłanie potwierdzenia wydania karty drogą mailową (z przynależnym numerem karty).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą, uszkodzeniem karty lub przekazaniem jej innej osobie.

V. Zasady działania Programu

 1. Etap I DOMS – BRĄZOWA KARTA VIP Po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.doms.com.pl, otrzymają Państwo od nas brązową kartę VIP, która gwarantuje: Otrzymanie od nas 1000 punktów na start programu; 7 % rabatu od ceny noclegu ze śniadaniem przy rezerwacji on – line na stronie DOMS, oraz na stronie wybranego Obiektu, telefonicznie, przez e-mail lub bezpośrednio w Obiekcie; 5% rabatu na wszystkie usługi oferowane w naszych Obiektach; możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat; powitalny poczęstunek w postaci naszych własnych, dedykowanych dla Państwa słodyczy;
 2. Etap II DOMS – SREBRNA KARTA VIP od 3 000 punktów. Po przekroczeniu progu 3 000 punktów otrzymują Państwo od nas srebrną kartę programu, która gwarantuje: 10 % rabatu od ceny noclegu ze śniadaniem przy rezerwacji on – line na stronie DOMS www.doms.com.pl, oraz na stronie wybranego Obiektu, telefonicznie, przez e-mail lub bezpośrednio w Obiekcie; 7% rabatu na wszystkie usługi oferowane w naszych Obiektach, możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat, przywitalny poczęstunek w postaci deski regionalnych specjałów. Dodatkowo, w okresie obowiązywania programu lojalnościowego, podczas wybranego przez Państwa pobytu otrzymacie od nas kolację dla dwóch osób w naszej restauracji – nagroda za przekroczenie progu 3000 punktów.
 3. Etap III DOMS – ZŁOTA KARTA VIP – 6 000 punktów. Po przekroczeniu progu 6 000 punktów otrzymują Państwo od nas złotą kartę programu, która gwarantuje: 15 % rabatu od ceny noclegu ze śniadaniem przy rezerwacji on – line na stronie DOMS www.doms.com.pl, oraz na stronie wybranego Obiektu, telefonicznie, przez e-mail lub bezpośrednio w Obiekcie, 10% rabatu na wszystkie usługi oferowane w naszych Obiektach, możliwość późniejszego wyjazdu, do godziny 13:00 bez dodatkowych opłat, przywitalny poczęstunek w postaci deski regionalnych specjałów, owoców i wina, gwarancja rezerwacji 3 dni przed przyjazdem; Voucher spa o wartości 100 zł dla stałego gościa-(do wykorzystania w Obiektach dysponujących strefą spa, nie dotyczy osób towarzyszących). Dodatkowo, w okresie obowiązywania programu lojalnościowego, podczas wybranego przez Państwa pobytu otrzymacie od nas uroczystą kolację dla dwóch osób w naszej restauracji – nagroda za przekroczenie progu 6 000 punktów;
 4. Korzyści nie obowiązują przy rezerwacji przez portale sprzedażowe (booking, HRS, Expedia itp.).
 5. Zniżki oraz przywileje przysługujące Uczestnikowi Programu nie łączą się z promocjami i ofertami specjalnymi proponowanymi przez DOMS stale bądź okresowo i skierowanymi do ogółu Gości DOMS. W takim przypadku Uczestnik Programu sam wybiera korzystniejszą dla niego ofertę.
 6. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w dowolnym Obiekcie, podlegającym niniejszemu Programowi.
 7. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty przy zakupie towaru lub usługi, odczytanie Kodu Karty i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 8. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każdą wydaną złotówkę Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 9. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania po dokonaniu pełnej zapłaty za usługę, natomiast aktualizacja stanu konta Uczestnika odbywać się będzie automatycznie w chwili rejestracji transakcji.
 10. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 11. Punkty nie mogą być przenoszone na inne osoby.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest DOMS Sp. z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 20 34-500 Zakopane, wpisana  do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000738068, NIP 736-17-28-169, REGON 380724812.
 3. Dane kontaktowe Organizatora Programu: DOMS Sp. z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 20 34-500 Zakopane, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000738068, NIP 736-17-28-169, REGON 380724812.
 4. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w DOMS jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z których można kontaktować się bezpośrednio DREWNIAK GRZEGORZ e-mail: iod@doms.com.pl z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: osobiście do siedziby Organizatora Programu lub pocztą tradycyjną na adres program@doms.com.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz w pewnym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w celach:
  • związanych z przeprowadzeniem Programu i wykonaniem uprawnień oraz obowiązków w ramach niniejszego Programu – do czasu zakończenia Programu, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu Programu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  • spełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Urzędu Skarbowego) – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody,
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, nie obejmujących profilowanie – na podstawie Państwa zgody.
 6. Dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzane będą do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu, dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że zostaną wykazane ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania.
 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty: a.) DOMS, b.) Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe (np. Urząd Skarbowy), c.) Firmy świadczące usługi z którymi organizator współpracuje  m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne, remontowo-budowlane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 8. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych określonej w RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • żądania zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
  • wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • żądania graniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
  • żądania usunięcia danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • przenoszenia danych osobowych jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu Lojalnościowego DOMS.

VII. Reklamacje

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e – mail lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VIII Rezygnacja z Programu

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez wskazania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W przypadku rezygnacji, wszystkie naliczone punkty przepadają.
 2. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: program@doms.com.pl z informacją o rezygnacji, jednocześnie podając numer karty.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator Programu. Wszelkie pytania i uwagi kierować można na oficjalny adres e – mail: program@doms.com.pl
 2. Organizator Programu ma prawo cofnąć część lub wszystkie przysługujące Uczestnikowi Programu przywileje, bądź anulować Kartę, w przypadku gdy: Uczestnik programu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Uczestnik Programu nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad pobytu w ośrodkach DOMS, zgodnych z dobrymi obyczajami czy też do poleceń personelu DOMS lub narusza postanowienia Regulaminu Ośrodków DOMS lub gdy dane podane przez Uczestnika Programu w deklaracji członkowskiej okażą się nieprawdziwe.
 3. W przypadku utraty Karty lub zmiany danych osobowych, Uczestnik jest zobowiązany nie zwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi Programu na adres: program@doms.com.pl
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Uczestników Programu o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej www.doms.com.pl ,jak i w formie mailowej na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu przejściowego po dokonaniu zawiadomienia Uczestników Programu na stronie wwwdoms.com.pl, przy czym Uczestnik Programu ma prawo skorzystać z Programu do trzech miesięcy okresu przejściowego po umieszczeniu zawiadomienia na stronie www.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz RODO.
 7. Strony Programu zobowiązują się dążyć do rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Programu, w drodze negocjacji na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Programu. Regulamin jest poddany właściwości prawa polskiego.
 8. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej  www.doms.com.pl
 9. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 r. do czasu odwołania.

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!  Nasze social media


  instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

  © Willa Hyrny 2024

  Created by:jointsystem